Nova Metale

Komunikat w sprawie pracy Nova Metale w okresie drugiej fali pandemii / Jesień 2020

Szanowni Klienci,

Dziękujemy za zaufanie, którym nas dotąd obdarzyliście. Pragniemy zapewnić, że w aktualnej sytuacji, związanej z rozprzestrzenianiem się drugiej fali koronawirusa, podobnie jak wiosną, naszym celem i priorytetem pozostaje zachowanie ciągłości dostaw towarów oraz świadczenie najwyższej jakości usług dla Was przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy naszym pracownikom.

Podjęte wówczas działania okazały się skuteczne - firma bez szwanku przeszła pierwszą falę pandemii, nie odnotowaliśmy zachorowań na COVID-19 wśród pracowników,
a nasi klienci nie zgłaszali zastrzeżeń dotyczących ciągłości dostaw, niepełnej dostępności materiałów ze składu czy wydłużenia czasu dostawy.

Druga fala pandemii spowodowała, że jeszcze bardziej restrykcyjnie przestrzegane są zarządzenia wydane w miesiącach marcu i kwietniu. W październiku pojawił się kolejny komunikat Zarządu, sankcjonujący konieczność stosowania maseczek lub przyłbic w przypadku pracowników mających kontakt z osobami z zewnątrz. W części produkcyjno-magazynowej maseczki stosowane są w przypadku niezbędnego przemieszczania się pracowników między działami; generalnie ruch pracowników jest ograniczony, wszelkie możliwe procesy wykonywane są zdalnie. Praca przebiega w systemie dwuzmianowym, przy czym zmiany nie zazębiają się, a półgodzinna przerwa między zmianami jest codziennie wykorzystywana do dezynfekcji pomieszczeń, w których przebywają pracownicy.

Zaniepokojeni wzrostem zachorowań w ostatnich tygodniach w całej Europie oraz potencjalnym lock-down’em, klienci dopytują nas czy zostały podjęte w firmie działania
minimalizujące ryzyko zakłócenia ciągłości dostaw. Odpowiedzialnie informujemy, że NOVA METALE utrzymuje solidny poziom zapasów magazynowych pozwalający na stałą oraz terminową obsługę posiadanych zamówień i kontraktów z niezmiennie wysokim poziomem serwisu. Zapas materiałów eksploatacyjnych, np. materiałów ściernych do produkcji blach szlifowanych, blach szczotkowanych, zapas folii ochronnych oraz części zamiennych do posiadanych maszyn i urządzeń jest aktualnie wyższy od zwyczajowego.
Oferowane materiały, przetwarzane w naszym zakładzie produkcyjnym pozyskujemy od branżowych liderów z ponad kilkudziesięciu państw z całego świata. Utrzymujemy zatem wysoki poziom dywersyfikacji dostawców.

Padają również pytania o wpływ nieskoordynowanego Brexitu na nasz łańcuch dostaw. Informujemy, że Nova Metale na dzień dzisiejszy nie sprowadza towarów z Wielkiej Brytanii. Brexit nie stanowi zatem ryzyka ani dla naszego wewnętrznego łańcucha dostaw, ani tym bardziej dla ciągłości dostaw do naszych Klientów.

Jakkolwiek sytuacja związana z COVID-19 jest dynamiczna, mamy nadzieję i zamierzamy bez większych przeszkód kontynuować realizację dostaw. Jak każdy podmiot gospodarczy nie mamy jednak wpływu na czynniki zewnętrzne, niezależne od nas, które mogą powodować utrudnienia w realizacji dostaw, a które można traktować jako wystąpienie siły wyższej. Możemy wszak zapewnić, iż w tych trudnych warunkach staramy się i nadal będziemy się starać, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw naszym Klientom. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że odbiorcami naszych produktów i usług są często firmy produkujące sprzęt dla strategicznych obecnie obszarów gospodarki. Tym bardziej czujemy się w obowiązku wywiązania się z zobowiązań wobec naszych Klientów i zapewnienia im niezawodnego źródła dostaw materiałów.

 

Zespół Nova Metale Sp. z o.o.
Ostaszewo, dn. 30.10.2020