Nova Metale

Pomagamy lokalnej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej

Nova Metale wsparła finansowo Ochotniczą Straż Pożarną z Papowa Toruńskiego – przekazaliśmy środki na remont leciwego już wozu strażackiego IVECO MAGIRUS z drabiną o zasięgu 30 m. Konieczna jest wymiana lin drabiny oraz naprawa nadwozia.

OSP w Papowie Toruńskim to jednostka z ponad 110-letnią tradycją. Od 2011r. jest włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Liczy obecnie ponad 50-ciu członków i jest jedną ze znaczących jednostek w Powiecie Toruńskim. Rocznie uczestniczy w około 150 różnego rodzaju interwencjach na terenie Gminy Łysomice, Powiatu Toruńskiego i Miasta Torunia.