Nova Metale

Nova Metale z nagrodą PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna na spotkaniu z inwestorami podsumowała kolejny rok swojego działania. Podczas uroczystości zostały nagrodzone firmy z terenu PSSE, wyróżniające się na tle innych zakresem działania, wartością nakładów inwestycyjnych, innowacyjnością itp. Nova Metale otrzymała statuetkę oraz okolicznościowy dyplom w kategorii automatyzacji i robotyzacji produkcji.