Nova Metale

Nova Metale z nagrodą Państwowej Inspekcji Pracy

Nova Metale zdobyła PIERWSZE MIEJSCE w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy "Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej" w kategorii średnich firm, zatrudniających od 50 do 249 pracowników.

Dziś mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystości podsumowującej działalność promocyjno-prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy, która odbyła się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W trakcie tego wydarzenia wręczono nagrody laureatom wszystkich konkursów organizowanych przez PIP w tym roku na terenie naszego województwa.

Nova Metale podczas Gali reprezentował Dariusz Brzeziński, Specjalista ds. BHP, który w imieniu Zarządu odebrał statuetkę oraz okolicznościowy dyplom.

To wielkie wyróżnienie i dowód na nasze zaangażowanie w tworzenie bezpiecznych warunków pracy.

Podziękowania dla całego zespołu Nova Metale - to nasza wspólna zasługa!