Nova Metale

Nova Metale wspiera akcję "Toruński Biznes dla dzieci"

Dołączyliśmy do świątecznej akcji organizowanej przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.