Nova Metale

Nova Metale pomaga lokalnemu klubowi honorowych dawców krwi

Pomogliśmy Klubowi Honorowych Dawców Krwi PCK w Ostaszewie w organizacji obchodów „Dni Honorowego Krwiodawstwa”, które odbyły się w listopadzie 2022. Dziękujemy wszystkim członkom Klubu za bezcenną, bezinteresowną i nieustającą pomoc, jaką niosą chorym.