Nova Metale

Komunikat w sprawie pracy Nova Metale w okresie trzeciej fali pandemii

Szanowni Klienci,

W związku z trzecią już falą pandemii informujemy, że naszym priorytetem nadal pozostaje zachowanie ciągłości dostaw towarów oraz świadczenie najwyższej jakości usług dla Was przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy naszym pracownikom.

W Nova Metale cały czas utrzymane są w mocy wprowadzone wcześniej zasady bezpieczeństwa dotyczące stosowania maseczek, rękawiczek i innych środków ochrony osobistej, ograniczania przemieszczania się pracowników, obowiązkowej dezynfekcji rąk, braku kontaktów pracowników z poszczególnych zmian, dezynfekcji pomieszczeń itd. Choć również i w naszej firmie zdarzyły się przypadki zachorowań na Covid-19, to byliśmy w stanie tak zorganizować pracę, aby koronawirus nie był przeszkodą w wywiązywaniu się z przyjętych przez nas zobowiązań.

Mimo ogólnie panujących obecnie na rynku stali nierdzewnej i aluminium problemów z podażą wyrobów hutniczych, Nova Metale utrzymuje nadal wysoki poziom zapasów magazynowych. Pozwala on na stałą oraz terminową obsługę posiadanych zamówień i kontraktów z niezmiennie wysokim poziomem serwisu.

Podobnie wygląda sytuacja z zapasem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla Działu Produkcji, a także z zapasem części zamiennych do posiadanych przez nas maszyn i urządzeń – utrzymujemy stały ich poziom.

W ostatnim czasie na rynku odczuwany jest brak folii ochronnej do zabezpieczania powierzchni blach. Mimo trudności w jej pozyskaniu, nadal udaje się nam utrzymywać wymagany poziom stanów magazynowych tego produktu.

Sytuacja związana z Covid-19 jest dynamiczna, jednak mamy nadzieję bez większych przeszkód kontynuować realizację dostaw. Jak każdy podmiot gospodarczy nie mamy jednak wpływu na czynniki zewnętrzne, niezależne od nas, które mogą powodować utrudnienia w realizacji dostaw, a które można traktować jako wystąpienie siły wyższej. Możemy jednak zapewnić, iż w tych trudnych warunkach staramy się i nadal będziemy się starać, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw naszym Klientom.

Zespół Nova Metale Sp. z o.o.
Ostaszewo, dn. 29.03.2021